Velkommen til Nordvest Miljø AS

 Våre forretningsområder

Forretningsområdene til Nordvest Miljø AS er prosjektering, montasje og vedlikehold av VVS-og inneklimaanlegg for yrkesbygg samt anlegg for sentral drifts-kontroll (SD-anlegg). 


Eiere, lokalisering og nøkkeltall                                        Nordvest Miljø AS

Nordvest Miljø AS er et 100% lokalt eid ingeniør- og entreprenørfirma
med hovedkontor på Blindheim i Ålesund kommune og avdelingskontorer
i Førde.
Bedriften har hatt en jevn og solid vekst siden etableringen i 1993. Omsetningen i 2012 var på ca NOK 90 mill. og vi er for tiden 20 ansatte. Alle våre sentrale medarbeidere er faglig oppdaterte og har lang fartstid i bransjen. 

 

Vår kjernekompetanse

Nordvest Miljø AS innehar høy kompetanse som dekker alle VVS-fagene.Bedriften er forsikringsgodkjent sprinklerfirma (FG) og vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for både prosjektering og utførelse. Vår tverrfaglighet gjør oss i stand til å tilby komplette gjennomarbeidede VVS- entrepriser. Denne tverrfagligheten gjør oss også til en god rådgiver for våre kunder. 

 

ENØK

Vi søker alltid å tilby våre kunder anlegg som gir lavt energiforbruk uten at dette skal gå på bekostning av inneklimaet. Stikkord her er behovstyrt ventilasjon, energiøkonomiske energisentraler med integrert varmepumpe kombinert med god styring- og overvåkning via automatiseringsanlegget Nordvest Miljø AS har oppdatert kompetanse både når det gjelder behovstyrt ventilasjon, varmepumper, gassfyrte anlegg og byggautomasjon.

 

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering

Nordvest Miljø as har godkjent kompetanse for å utføre energimerking av bygg i hht ny foreskrift som trådte i kraft fra 1.januar 2010.

 

Vedlikehold

Kvalifisert vedlikehold av de tekniske anleggene sikrer lang levetid, energiøkonomisk drift  og godt inneklima. Vår service- og automasjonsavdeling tilbyr våre kunder vedlikeholdsavtaler som løper over hele byggets levetid der vi følger opp endrede krav til energiforbruk og inneklima. Bruk av fjerovervåkning via SD-anlegg  er en del av dette tilbudet.