Arkiv
20202019201820172016
19.03.2020

Korona og ventilasjon

Anbefalte tiltak for å redusere smittefaren av korona- viruset Vi i Nordvest Miljø AS er proaktive mtp. å redusere smittefaren vedrørende korona til et minimum. Det har dukket opp mange spørsmål rundt ventilasjonsanlegg og smittefare. Kort oppsummert så er et ventilasjonsanlegg med filtrert avtrekk og tilluft med på å hindre spredning av viruset! Hold ventilasjonen […]
Les mer